Medicore sluit samenwerking met Lloyd’s Register voor VIPP fase 2

Gem. leestijd: 2 min.
Deel:

Medicore heeft een samenwerking gesloten met Lloyd’s Register voor het VIPP fase 2 audit proces. Op donderdag 16 augustus voert Lloyd’s Register een gap-analyse uit op MC EPD en het wellbee patiëntportaal. Lloyd’s Register beoordeelt tijdens deze gap-analyse het object van onderzoek en vergelijkt het product met de beoordelingscriteria voor VIPP fase 2 module A1 voor medisch specialistische zorg. Het object van onderzoek is een standaard beschrijving van het auditobject (de producten MC EPD, wellbee en FarMedZ/FarMedRX) dat de auditor als basis gebruikt voor de audit. Daarnaast worden de producten vergeleken met de beoordelingscriteria voor VIPP fase 2 module A1 voor medisch specialistische zorg.

Door deze gap-analyse op eigen initiatief uit te laten voeren, wordt tijdig inzichtelijk of het wellbee patiëntportaal voldoet aan de eisen die gesteld worden aan module A1. Eventueel benodigde aanpassingen kunnen nog worden gedaan voordat opdrachtgevers van Medicore de audit aanvragen en uit laten voeren. Indien opdrachtgevers van Medicore de audit door Lloyd's Register uit laten voeren, verloopt het auditproces gemakkelijker omdat het object van onderzoek al beschreven en getoetst is voor de gap-analyse. Daarnaast zal een audit door Lloyd's Register bij opdrachtgevers van Medicore sneller gaan omdat Lloyd's Register al bekend is met MC EPD en wellbee.

Module A1 heeft als doelstelling dat ZBC’s en klinieken de patiënt een download kunnen bieden van medische gegevens. Het gaat minimaal om de Basisgegevensset Zorg, brieven, uitslagen, verslagen en implantaten. De download moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De download is minimaal leesbaar op een computer.
  • De instelling moet een procedure/werkproces uitgewerkt hebben over hoe de aanvragen “digitale aanlevering medische gegevens van de patiënt” verwerkt worden en beschikbaar gesteld worden aan de patiënt.
  • De download moet beschikbaar zijn voor alle patiënten die dit aanvragen binnen drie werkdagen na aanvraag van de patiënt, met inachtneming van de vrijgavetermijn van gegevens (max. 7 werkdagen).

Medicore biedt de download via het wellbee patiëntportaal. Hierin kan de patiënt zelf zijn download aanvragen en direct ontvangen. De zorginstelling moet de patiënt hiervoor wel toegang geven tot het wellbee patiëntportaal.

ZBC’s en klinieken dienen de audit voor module A1 vóór 1 oktober aan te vragen. Medicore adviseert de audit te laten plaatsvinden in de maand november of december. Dit geeft de instelling voldoende tijd om ervaring op te doen met het wellbee patiëntportaal en zich voor te bereiden op de audit.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw accountmanager van Medicore of met Fabian de Winter van Lloyd’s Register.

Wilt u meer weten over VIPP voor ZBC's? Download de whitepaper.

whitepaper-wellbee-VIPP-voor-ZBCS


Whatsapp E-mail