VIPP bijeenkomst voor ZBC’s druk bezocht

Gem. leestijd: 2 min.
Deel:

Op maandagmiddag 3 september organiseerde ZKN een gebruikersbijeenkomst op het kantoor van Medicore. Een groot aantal Medicore-gebruikers kreeg een uitleg van Raoul van Ansenwoude, accountmanager van ZKN, over het proces van de aankomende audits, de deadlines en tips & trucs. Daarna vertelde Jeroen Gent, productmanager van Medicore, over de oplossing die Medicore biedt voor VIPP module A1: het wellbee patiëntportaal.

Audit VIPP module A1

Zorgorganisaties moeten vóór 1 oktober een afspraak hebben gemaakt voor de audit van VIPP module A1. Na de audit heeft de zorgorganisatie 22 weken de tijd om de audit resultaten in te dienen bij het ministerie van VWS. Na het indienen van de auditresultaten heeft ook VWS 22 weken de tijd om de subsidie toe te kennen.

Wellbee patiëntportaal

Medicore heeft een gap-analyse voor VIPP fase 2 module A1 laten uitvoeren door een auditor van Lloyds Register. De auditor heeft gekeken of het wellbee patiëntportaal voldoet aan de eisen die gesteld worden aan module A1. Er was een hele dag voor deze gap-analyse gepland, maar binnen twee uur was deze al klaar! Een paar kleine aanbevelingen, maar vooral complimenten over de goede voorbereiding, de gebruikersvriendelijkheid en snelheid van wellbee. Medicore adviseert haar opdrachtgevers de audit met Lloyds Register te doen, omdat er dan geen object van onderzoek uitgevoerd hoeft te worden. Dit scheelt in kosten en in tijd.

VIPP Fase 2, module B1

Tijdens de gebruikersbijeenkomst is ook gesproken over VIPP fase 2 module B1, het raadplegen van een actueel overzicht van medicatie (op basis van het Landelijk Schakel Punt) voor poliklinische en klinische patiënten op basis van norm percentages. Deze audit moet aangevraagd zijn voor 1 januari 2019 en gaat over geregistreerde data in de maand december 2018. Medicore kan u adviseren over de wijze van registratie in die periode. Daarnaast ondersteunt Medicore met rapportages om het behalen van de gebruikersnormen aan te tonen.

Wilt u meer informatie over wellbee of over hoe u met MC EPD en wellbee aan VIPP kunt voldoen? Neem gerust contact met ons op!

Medicore-ZKN-gebruikersbijeenkomst
Whatsapp E-mail