Voorbereidingen VIPP GGZ in volle gang

Gem. leestijd: 3 min.
Deel:

Voorbereidingen VIPP GGZ in volle gang

Medicore heeft de afgelopen maanden met veel klanten inventariserende VIPP-gesprekken gevoerd. Een groot deel kiest voor het wellbee cliëntportaal om op deze wijze de zorginformatiebouwstenen (ZIB’s), correspondentie en ROM-uitslagen beschikbaar te stellen aan de cliënt.

Het halen van de VIPP-doelen van module A gaat uiteraard om meer dan techniek. Het vraagt om een gedragsverandering van zorgverleners en cliënten. Bij de implementatie van het cliëntportaal is daarom aandacht voor deze gedragsverandering met trainingen en flyers voor cliënten.

Voor het tonen van de ROM-uitslagen aan de cliënt is Medicore op dit moment in gesprek met de ROM-leveranciers waar opdrachtgevers van Medicore mee werken. We informeren opdrachtgevers over de mogelijkheden van een koppeling tussen de ROM-leverancier en het wellbee cliëntportaal.

Voor module B van VIPP is het nodig dat de klant overstapt van een shared naar een dedicated omgeving, waarna er een nieuwe koppeling wordt gelegd tussen de EVS-leverancier en MC EPD. Ook is de aansluiting op het Landelijk Schakelpunt (LSP) een vereiste. In februari organiseren we een klantsessie, samen met EVS-leverancier FarMed en VZVZ (van het LSP), om samen vragen te beantwoorden en processen zo goed op elkaar aan te sluiten.

E-health in wellbee

Tot slot kan Medicore voor module C het wellbee e-healthplatform beschikbaar stellen. Dit platform biedt een goed evenwicht tussen online hulpverlening en persoonlijk contact. Het biedt cliënt en behandelaar een veilige omgeving voor online contact, bijvoorbeeld via de Berichtenbox.

Daarnaast kan uw organisatie via het eenvoudige Content Management Systeem (CMS) eigen content ontwikkelen en aanbieden. Dat betekent dat u uw trainingen, lessen, opdrachten, (ROM) vragenlijsten en dagboeken online beschikbaar kunt maken. Cliënten kunnen er zelfstandig of juist onder begeleiding van een behandelaar mee aan de slag. Samen met MC EPD, het wellbee zorgverlenersportaal en het wellbee cliëntportaal is het een krachtige totaaloplossing voor alle organisaties die invulling willen geven aan online zorg.

VIPP C2

Medicore en VZVZ hebben 29 oktober een sessie verzorgd voor de VIPP C2-deelnemers om de mogelijkheden van ons wellbee e-healthplatform toe te lichten en om te laten zien hoe externe e-healthapplicaties via Koppeltaal gekoppeld kunnen worden aan MC EPD en wellbee. Een nuttige sessie die de deelnemers heeft geholpen om keuzes te kunnen maken in het kader van VIPP.

Heb je vragen over VIPP en de mogelijkheden binnen wellbee en Medicore, neem dan contact op met Sanne Kuyvenhoven, programmamanager VIPP, vipp-ggz@medicore.nl

Download het artikel over het wellbee-cliëntportaal uit het EPD-magazineWhatsapp E-mail