Wellbee cliëntportaal & digitale toegankelijkheid

Gem. leestijd: 4 min.
Deel:

Iedereen van jong tot oud kan straks gebruiker zijn van het wellbee cliëntportaal, ook gebruikers die een verminderd gezichtsvermogen hebben, blinden, doven en slechthorenden, maar ook mensen met een beperkte handfunctie of een beperkte leesvaardigheid. Het cliëntportaal moet dan ook voor iedereen toegankelijk zijn om te gebruiken.

Web Content Accessibility Guidelines

Om het internet voor iedereen toegankelijk te maken bestaan er sinds 1999 de Web Content Accessibility Guidelines, ook wel afgekort tot WCAG. Dit zijn internationale richtlijnen om websites en webapplicaties beter en toegankelijker te maken. Aangezien het internet zich sinds 1999 in een razend tempo ontwikkeld heeft, zijn er in 2008 vernieuwde richtlijnen opgesteld (WCAG 2.0). Met de komst van de tablets en smartphones waren deze richtlijnen ook niet langer compleet en is vorig jaar zomer de nieuwste set richtlijnen geïntroduceerd: WCAG 2.1.

WCAG is gebaseerd op vier principes:

  • Waarneembaar: alle informatie en onderdelen op een website of in een webapplicatie moet voor iedere gebruiker beschikbaar zijn.
  • Bedienbaar: de interface en de navigatie op een website of in een webapplicatie moet voor iedere gebruiker bedienbaar zijn.
  • Begrijpelijk: de informatie en bediening van de interface moet voor iedereen begrijpelijk zijn.
  • Robuust: de inhoud moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te worden door alle gebruikers, maar ook door hulp technologieën zoals screenreaders.

Stichting Accessibility

Stichting Accessibility is het onafhankelijke Nederlandse expertise- en onderzoeksinstituut voor ICT-toegankelijkheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen op het gebied van internet, software en elektronische toepassingen. Vanuit mijn rol als User Experience Designer heb ik afgelopen jaar een tweetal trainingen gevolgd bij Accessibility over de WCAG-richtlijnen. Dit om te zorgen dat ik tijdens de implementatie van het cliëntportaal rekening kan houden met deze richtlijnen.

Tijdens de trainingen heb ik de theorie over de richtlijnen geleerd, maar het toepassen in de praktijk om het cliëntportaal zo te ontwikkelen dat het voldoet aan alle richtlijnen is best een uitdaging. Hiervoor zijn we ook in contact met Stichting Accessibility om te kijken of we een samenwerking aan kunnen gaan om er met elkaar voor te zorgen dat het cliëntportaal digitaal toegankelijk wordt en dus voldoet aan de WCAG 2.1 richtlijnen.

Afgelopen vrijdag is Accessibility langs geweest voor een 0-meting van het wellbee cliëntportaal, om een beeld te vormen wat er toegevoegd of aangepast kan worden om het portaal helemaal te laten voldoen aan de richtlijnen. De uitkomst van de 0-meting was positief! Op veel punten voldoen we al aan de richtlijnen en de andere richtlijnen hebben over het algemeen maar kleine aanpassingen nodig om daar ook aan te voldoen.

Het thema digitale toegankelijkheid wordt binnen het development team besproken en samen stellen we een plan op voor de vervolgstappen. Zo maken we digitale toegankelijkheid een onderdeel van ons werkproces, zodat toekomstige functionaliteiten ook blijven voldoen!

 

 

 

 

 

Auteur
Yvet van 't Hof, UX designer Medicore

 

 

Download het artikel over het wellbee-cliëntportaal uit het EPD-magazineWhatsapp E-mail