Regelgekte in de zorg

Regelgekte in de zorg

Het personeelstekort in de zorg neemt ernstige vormen aan. Dit blijkt uit de EY Barometer Nederlandse gezondheidszorg 2018. Het verzuim ongewenst hoog en zorgorganisaties worstelen met het aantrekken en behouden van de juiste werknemers. EY adviseert de werkdruk te verlagen en het plezier en aantrekkelijkheid van het werk te vergroten.

De buitenproportioneel hoge administratieve lasten die zorgaanbieders ervaren helpt niet om het plezier in het werk te vergroten. De roep om minder ‘regelgekte’ en minder administratieve lasten wordt steeds luider. Wilt u weten hoe u het tij kunt keren? In deze whitepaper worden de landelijke ontwikkelingen om de administratieve lasten te verminderen toegelicht en leest u wat het EPD hierin kan betekenen.

Download deze whitepaper

Whatsapp E-mail