VIPP voor GGZ-instellingen

whitepaper-VIPP-GGZ

VIPP voor GGZ-instellingen

In 2020 hebben alle Nederlanders digitaal toegang tot hun eigen behandelinhoudelijke gegevens. Ook is de medicatieveiligheid sterk toegenomen en neemt het e-health behandelaanbod een meer prominente plek in bij GGZ behandelingen. Dit zijn de uitgangspunten van het VIPP GGZ-programma. VIPP GGZ biedt u de mogelijkheid een gedeelte van de kosten die u maakt om dit te bereiken vergoed te krijgen. Het Ministerie van VWS stelt 50 miljoen euro subsidie beschikbaar voor VIPP GGZ. Dit bedrag is opgesplitst in twee delen. Onder GGZ-instellingen die bekostigd worden vanuit de zorgverzekeringswet (Zvw) wordt 25 miljoen euro verdeeld.

In deze whitepaper wordt de VIPP GGZ-subsidieregeling toegelicht en leest u hoe u met Medicore en wellbee kunt voldoen aan de vereisten van VIPP GGZ.

Download deze whitepaper

Whatsapp E-mail