wellbee brochure

wellbee brochure

Een zorgverlenersportaal? Een cliëntportaal en patiëntportaal? wellbee is het allemaal. In wellbee werken zorgverlener en cliënt of patiënt samen aan goede zorg.

Het wellbee zorgverlenersportaal is een compacte online tool die zorgverleners (en andere medewerkers met direct cliëntcontact) lichter en dichter bij de cliënt zorg laat verlenen. Zorg die je met wellbee gemakkelijk registreert. Bovendien faciliteert wellbee betere samenwerking (taken), zelfsturing (dashboard), privacy (secure) en cliëntparticipatie (connect). Alles is gericht op mobiel gebruik. Ideaal dus voor extramurale en ambulante zorg en poliklinische settings.

Het wellbee cliëntportaal maakt blended care mogelijk. Startpunt is volledige inzage in de eigen dossiergegevens. Daarnaast wordt de cliënt of patiënt gestimuleerd bij te dragen aan de eigen behandeling. Bijvoorbeeld door taken online uit te voeren, zelf afspraken te plannen en behandelonderdelen online uit te voeren.

Meer weten over wellbee? Download de brochure.

Download deze whitepaper

Whatsapp E-mail